top of page

OpenART - Konstverken

OpenART är Skandinaviens största biennal för samtidskonst och äger rum under 12 sommarveckor i Örebro. En biennal som revolterar mot det tillrättalagda stadsrummet, uppmanar till kreativitet och ger oss möjligheten att uppleva staden ur helt nya vinklar.

Örebro_Slott.jpg

Vad är OpenART?

bottom of page